De kleppen

Allereerst worden de cilinderkoppen van de motor gedemonteerd. Bij de kitcars die rijwindkoeling hebben kun je daar gemakkelijk bij. De cilinderkoppen bij de 2CV-motor zijn anders dan bij de Visa-motor. De kop van de 2CV-motor is voorzien van klepstoterpijpjes, de Visa-motor niet. Let op ….., bij de Visa-motor schuilt hier een gevaar. Bij deze motor stekken de klepstoters door kanalen die in de cilinderwand zijn opgenomen. Als je de kop- met de klepstoters- van de cilinders verwijdert, dan komen de klepstoters klem te zitten in de kanalen (de kanalen lopen schijn door de cilinderwand). Een kleine beschadiging of verbuiging van de klepstoters kan later leiden tot  het totaal kapot draaien van de motor. Bij het demonteren van de koppen van de Visa-motor moeten daarom eerst de tuimelaars worden verwijderd en de klepstoters worden uitgenomen. Pas daarna kan de cilinderkop worden verwijderd!

Na demontage, ieder onderdeel goed inspecteren en noteren waar get vandaan komt (zodat je later bij het monteren bijvoorbeeld de onderdelen van links en rechts niet verwisselt). De cilinderkop kun je voorzichtig on de bankschroef plaatsen (gebruik wel beschermers!). Als de tuimelaars zijn gedemonteerd zijn we toe aan het demonteren van de kleppen. Voor dit werkje zijn speciale hulpstukken te koop. Maar iets kant-en-klaar kopen, dat doen “wij hobbyisten” natuurlijk niet. Als het enigszins kan maken we dergelijke hulpstukken zelf.

In het stuk “stuurarm en stuurkogel”  heb ik reeds aangegeven dat we nog een stuk verwarmingspijp (diameter 22 mm) moeten bewaren voor later. van dat stukje pijp gaan we een hulpstukken maken om de kleppen te (de)monteren. Neem een stukje pijp van ongeveer 8 cm lang. Boor een gat dwars door de pijp op ongeveer 25 mm afstand van het uiteinde (eerst met een boor van 4 mm, daarna met tussenstapjes vergroten tot 10 mm). Nu met een ijzerzaag aan beide zijden van de pijp een stukje wegzagen tussen het boorgat en het uiteinde van de pijp. Zo blijven er dus twee “lippen” van de pijp staan. (zie foto)hulpstuk (de)monteren kleppen_0001

 

 

 

Deze uiteinden moeten een beetje worden afgeschuind zodat de uiteinden precies in de schotel van de klepveer passen. Met het hulpstuk en een lijmtang kan de klepveer worden aangespannen. Het hulpstuk wordt geplaatst op de veerschotel en het draaistuk ban de klem wordt midden op de klep geplaatst (zie foto’s).

plaatsen hulpstukdemonteren klep  

Houdt de lijmklem – samen met het hulpstuk- goed vast, anders schiet de hele “handel” weg. Als de klepveer voldoende is aangespannen kunnen de twee spieën aan het einde van de klepsteel worden verwijderd. Dat gaat het gemakkelijkst met behulp van een staafmagneet. Als de spieën verwijderd zijn moet de lijmtang worden losgedraaid, zodat de klepveer voorzichtig wordt ontspannen. Nu kan de veer en de klep worden verwijderd. Inspecteer de klep en de klepzitting goed,. Het kan zijn dat er “leksporen” te zien zijn.

Het monteren van de klep gaat uiteraard in omgekeerde volgorde. Om het spieën goed te kunnen aanbrengen moet er een lik vet in de inkepingen van de klepsteel worden gesmeerd. De spieën blijven dan plakken als die met een kleine schroevendraaier op de juiste plaats worden gedrukt.

Denk er aan dat je altijd de klepsteeldichters vernieuwt (die kosten niet vel. Zie foto).klepsteelafdichter

Deze “sealings” kunnen het gemakkelijkst worden aangebracht na het plaatsen van de klepsteel. Let op!!! De in- en uitlaatklep zijn verschillend van dikte, dus ook de diameter van de sealings is verschillend. De grootste klep heeft de dunste steel. Om deze kunststofringen aan te drukken kan gebruik gemaakt worden van het uiteinde van een koperen waterleiding met een diameter van 12 mm.. Een stuk van deze waterleiding kan ook gebruikt worden bij het slijpen van de kleppen (als steel aan de zuignap).

Wat hieronder staat is niet volgens de regels van een vakman. De 2CV-motoren zijn allemaal oud en hebben meer of minder slijtage. Bij een grondige revisie van de motor zullen de kleppen en de klepzittingen worden vervangen. Als de slijtage niet te veel is kan een totale revisie nog wel even wachten. De hobbyist zal; graag zoveel mogelijk zelf willen doen, ook al is het resultaat niet optimaal. (Mijn stelling is: “Wil je een goede betrouwbare en comfortabele auto; koop dan een Japanner of iets anders van deze tijd. Maar wil je lol en sleutelen; bouw dan een kitcar!”)

De oude kleppen zijn in meer- of mindere mate ingevreten en ingeslagen in de zittingen. De kleppen kunnen schoon gemaakt worden door deze in de boormachine te zetten. Het beschadigen van de klepsteel niet worden voorkomen. Dat kan  door een stukje koperen waterleidingbuis -diameter 10 mm.- om de lengterichting open te zagen en dat over de klepsteel te plaatsen (zie foto).

klepsteel met stukje koperen waterleidingbuis

 

 

 

 

Plaats de klepsteel nu in de boormachine en laat deze snel ronddraaien. Tegen de klep kan fijn schuurpapier worden gedrukt, totdat het geheel weer egaal blank is. Met een doek en fijn polijstpaste wordt de klep weer spiegelend glad. Ook de klepzitting wordt met een boormachine met viltschijf en polijstpasta schoongemaakt.

Maak alles daarna grondig schoon en plaats de klep (met wat vet om de steel) in de zitting. Nu kan het slijpen van de klep beginnen. Gebruik daarvoor een stokje met zuignap. Deze wordt op de klep geplaatst, zodat de klep kan worden rondgedraaid. Tussen de kleprand en zitting wordt schuurpasta aangebracht (eerst “grof” en later “fijn”) Het draaien van de klep kan met de hand, maar het gaat een stuk sneller met een boormachine. Om de stok-met-zuignap in een boormachine te kunnen plaatsen heb ik de plastic steel vervangen door een stukje koperen buis (diameter 12 mm.). Let op; de boormachine wisselend linksom en rechtsom laten draaien met een laag toerental! Zorg dat er steeds nieuwe slijppasta wordt aangebracht (er mag geen “ijzer op ijzer” schuren). Het aanbrengen van de slijppasta kan het beste met een klein kwastje. Licht de klep iets op, zodat de pasta tussen de klep en de zitting komt.

Het schuren moet met weinig druk gebeuren. De zuignap werkt daar aan mee, want met te veel druk “plakt” de zuignap niet aan de klep. Tussentijds de klep en de zitting grondig schoonmaken en het resultaat beoordelen. Het geschuurde vlak is goed te zien. Het moet gelijkmatig zijn. Volgens het “boekje” mag de maximale breedte van het contactvlak van de inlaatklep 1,45 mm zijn en van de uitlaatklep 1,80 mm. Bij vrijwel alle (oudere) motoren zijn de kleppen dieper ingeslagen en is het contactvlak groter (soms wel twee keer zo breed). Door het schuren van de klep in de boormachine (met schuurpapier) kan het contactvlak verkleind worden. Je maakt de diameter van de klep wat kleiner. Uiteraard kunnen daarbij de slijphoeken van de klep en de zitting niet “volgens het boekje” worden gemaakt. Het kan betekenen dat de kleppen n a enige tijd niet goed afsluiten. Dan is een revisie van de cilinderkop alsnog nodig (nieuwe kleppen en zittingen). Voor de sleutelaars is er dan weer een nieuw hobby-moment.

hulpstukken voor kleppen (de)monterenHulpstukken voor het (de)monteren van de kleppen.

 

 

 

 

 

 

Groeten Ger-Kitcar-de-Vrieze