De 2CV kitcarclub heeft als doelstelling:
Het bevorderen van contacten tussen bezitters van kitcars. Het gaat daarbij zowel om personen die een dergelijke kitcar bouwen (de “bouwers”), als om personen die een gebruikgerede auto bezitten (de “rijders”).

Daarnaast stelt de vereniging zich tot doel:
Het geven van informatie over kitcars in het algemeen en over kitcars op basis van de Citroën A-typen in het bijzonder. De club handelt volgens verenigingsstatuten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel “Rivierenland” te Tiel, onder nummer: 40157366 De club telt ongeveer 275 leden, waaronder 4 ereleden. De activiteiten binnen de vereniging bestaan uit: rondritten, puzzelritten, excursies, technische dagen etcetera. De activiteiten worden door en voor de leden georganiseerd. Middels nieuwsbrieven, internet of andere communicatiekanalen worden de leden van de activiteiten en nieuwtjes op de hoogte gehouden. Ons clubblad verschijnt 4 tot 6 keer per jaar. Onze bijeenkomsten worden vooral gekenmerkt door een gezellige sfeer. Een jaarlijks hoogtepunt vormt de “kitcar-vakantieweek”, die gebruikelijk in de week plaatsvindt waarin de 14de juli valt. Lid worden is alleen mogelijk indien men in het bezit is van een kitcar op basis van de 2CV of een verwant type C.

De bestuurders en de ere-leden van de 2cvkitcarclub:

Voorzitter Walter Helder Penningmeester Kees van Zijl Secretaris - Marianne van der Avoird-Werst
Voorzitter:
Walter Helder
Penningmeester / ledenadministratie:
Kees van Zijl
Secretaris:
Marianne van der Avoird-Werst
Evenementen Arthur Breuring Website beheerder Berto van Oorspronk Algemeen bestuurslid Paul Lambrechts
Evenementen:
Arthur Breuring
Website beheerder:
Berto van Oorspronk
Algemeen bestuurslid:
Paul Lambechts

Erelid Godfried van den Berg Erelid Wim van den Berg Erelid Ger de Vrieze
Erelid:
Godfried van den Bergh
Erelid:
Wim van den Bergh
Erelid:
Ger de Vrieze
Voorzitter Manfred Markhorst
Erelid:
Manfred Markhorst