ALV 2019

Wanneer:
13 januari 2019 @ 10:00 am – 4:00 pm
2019-01-13T10:00:00+01:00
2019-01-13T16:00:00+01:00
Waar:
Garage van den Bergh,
Weverstraat 17A
4061 AP Ophemert
Nederland
Contact:
ledenadministratie

Dit jaar zal de algemene ledenvergadering als van ouds weer plaatsvinden in januari, en wel op 13 januari in Ophemert. Vanaf 10:00 uur is er volop de gelegenheid om even bij te praten en ervaringen uit te wisselen over het bouwen en rijden. De Algemene Leden Vergadering start om 11:45 uur en zal een uur duren. Na afloop van de algemene leden vergadering is er de traditionele natte neuzen-rit.

Voorlopige agenda:
De agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Verslag over het jaar 2018 door de secretaris.
4. Financieel verslag over het jaar 2018.
5. Verslag kascontrolecommissie en decharge bestuur over 2018.
6. Benoeming van een nieuw lid van de kascontrolecommissie.
7. Bestuurssamenstelling.
8. Begroting 2019.
9. Evenementen: 2019
10. Citromobile 2019
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Omdat we gebruik maken van een speciale evenementenregeling van de Belastingdienst is het voor iedereen mogelijk om toch met de kitcar naar de ALV te komen en aan de “natte neuzen-rit” deel te nemen.

De ontvangen aanmeldingen worden altijd bevestigd door de secretaris. Heb je géén bevestiging ontvangen dan is er mogelijk iets misgegaan met de mailverzending.
In dat geval is het verstandig om contact op te nemen met de penningmeester.

Voor de duidelijkheid staat hieronder nog eens de procedure weergegeven:

Bij deelname aan de Koude Neuzenrit betekent dat opgave aan de belastingdienst gedaan moet worden. De opgave aan de belastingdienst gebeurt door de secretaris van de 2cvkitcarclub.
De volgende gegevens per deelnemer zijn daarvoor nodig:

• Kenteken voertuig:
• Merk:
• DET(= datum eerste toelating):
• Naam houder zoals bekend bij de belastingdienst/RDW, E-mailadres houder en telefoonnummer van de houder:

Daarnaast dient de auto APK gekeurd te zijn en verzekerd te zijn volgens de WAM. De deelnemer dient zich ervan te gewissen dat de WA-verzekering geldig is voor dit door de belastingdienst goedgekeurde evenement tijdens de “winterperiode”.
Er mag met het aangemelde voertuig alleen gereden worden op 13-1-2019
Opgave dient vóór 10-1-2019 aan de penningmeester van de 2cvkitcarclub bekend te zijn via het emailadres ledenadministratie@2cvkitcarclub.nl

 

Met vriendelijke groet,
Bestuur 2cvkitcarclub

Er is voldoende parkeergelegenheid op en rond het terrein van Godfried van den Bergh.