Het calibreren van de benzinemeter

Benzinemeters wijzen in het “ondergebied” nog redelijk aan, maar schieten in het “bovengebied” finaal uit de bocht. Hoe lossen we het een en ander “een beetje” op zodat we een redelijke aflezing krijgen.

Stabiliseren van de voedingStabilisator IC 7812
Ten eerste de voedingsspanning van de meter, die is, als de motor uit staat 12 volt en als de motor loopt tussen de 13 en 15 volt, in sommige gevallen geeft dit een verschil in aanwijzing op de meter. Om dit te voorkomen gaan we de voedingsspanbenzinemeter_stabilisator_tekening_fig1ning van de meter stabiliseren met een IC t.w de 7812, volgens schema. Nu zal de meter altijd dezelfde waarde aangeven of de motor nu 0 of 5000 toeren draait.
Dit item kan men ook weglaten als het te lastig is.

Hoe werkt zo’n benzinemeter
Er zitten 2 spoeltjes in. Eéntje voor het opwekken van een magnetisch veld en een spoeltje wat draait in dat magnetisch veld en waar de aanwijsnaald aan is bevestigd. Op dat draaiende spoeltje is aan één kant de 12V aangesloten en aan de andere kant de G van de gever, oftewel de vlotter in de benzinetank. De vlotter bestaat uit een regelbare weerstand van niet vonkend materiaal en bij het op en neer gaan van het benzine niveau gaat het vlottertje mee op en neer waardoor de weerstand verandert. Is de weerstand van de vlotter hoog, dan zal er weinig stroom door het spoeltje in de meter lopen en daardoor gering uitslaan.
Is de weerstand van de vlotter laag …. dan zal er veel stroom door het spoeltje in de meter lopen en slaat de meter ver uit.

Eerst het gemakkelijke deel
De weerstand van de vlotter loopt van ~0 ohm naar~330 ohm. Is nu de benzinetank vol, dan zal de vlotter omhoog staan de laagste weerstand aannemen t.w 0 ohm.
Bij de meeste benzinemeters is het zo dat de meter ver voobij het maximum schiet.
Hier kunnen we wat aan doen. Zorg eerst dat de tank vol is en de meter dus stijf in de hoek van maximum ligt.
Neem nu een regelbare weerstand van 1 K Ohm (potentiometer) en sluit deze aan tussen de vlotter van de tank en de gever van de benzinemeter. benzinemeter_stabilisator_tekening_fig2
Draai de potmeter langzaam heen en weer tot het moment dat de benzinemeter precies op Max staat.
Meet nu (met universeelmeter) de weerstand van de potmeter en vervang met de potmeter door een vaste weerstand van ongeveer dezelfde waarde.
Vindt u het allemaal niet zo bezwaarlijk dat de meter te ver uitslaat … vergeet dan ook dit item.

Ne het belangrijkste deel van de meter
Wanneer is de benzine op???? Erg handig om te weten.
Is de tank leeg, dan is het zo dat de weerstand van de vlotter weerstand 330 ohm bedraagt.
Echter sommige meters staan dan al op 0 als de tank nog half of een kwart vol is. Dwz de weerstand van de vlotter is et hoog voor het type benzinemeter. Hoe dit op te lossen?
Koppel het gever draadje wat van de vlotter naar de meter loopt los. Sluit de gever aansluiting van de meter met een vaste weerstand van 330 ohm naar de aarde. U simuleert hiermee dat de tank leeg is.
Sluit tevens de eerder gebruikte potmeter aan tussen de gever en de aarde. E.e.a. is weergegeven in het schema hiernaast.benzinemeter_stabilisator_tekening_fig3
Draai nu langzaam aan de potmeter tot de meter op 0 staat. Meet weer de weerstand van de potmeter op en vervang deze door een vaste weerstand van ongeveer dezelfde waarde. Sluit de vlotter draadje weer aan. Alles past wel op een stukje gaatjes print wat achter de meter kan hangen.

 

Bovenstaande schakelingen garanderen niet dat de aanwijzing lineair verloopt maar u weet in ieder geval waar u aan toe bent.

Met kitcargroet, Brouke Zwerver.